Dịch vụ

1. Gia công phần mềm và tư vấn công nghệ thông tin:

-   Tư vấn về giải pháp phần mềm chính phủ.
-   Tư vấn giải pháp phần mềm doanh nghiệp.
-   Tư vấn về lập đề cương, lập báo cáo đâu tư, lập thiết kế thi công tổng dự toán trong lĩnh vực CNTT đối với các dự án nhà nước theo quy định hiện hành.
-   Tư vấn Giám sát trong lĩnh vực CNTT 
-   Tư vấn về lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu đối với lĩnh vực CNTT theo quy định hiện hành.
-   Tư vấn giải pháp tích hợp hệ thống
-   Tư vấn giải pháp mạng và phần cứng máy tính.

2. Cung cấp thiết bị và phần mềm:

-   Thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin.
-   Dịch vụ chỉnh lý và số hóa tài liệu
-   Dịch vụ ứng dụng IoT trong Nông Nghiệp Công Nghệ Cao
-   Phần mềm quản lý kho bằng thẻ chíp 
-   Phần mềm giao nhận vận tải 
-   Phần mềm văn phòng điện tử.
-   Phần mềm một cửa điện tử
-   Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Hộ kinh doanh cấp tỉnh.
-   Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ngành Công thương cấp tỉnh.
-   Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư công cấp tỉnh.
-   Phần mềm thư viện điện tử.
-  Cung cấp thiết bị giải pháp giao thông thông minh
-  Cung cấp các thiết bị viễn thông
-  Cung cấp giải pháp và thiết bị CNTT 
-  Cung cấp giải pháp bảo mật và giám sát
-  Cung cấp dịch vụ Contact Center   

   3. Dịch vụ kỹ thuật:

-   Bảo hành bảo trì hệ thống.
-   Thiết kế và thi công hệ thống mạng LAN/WAN/VPN
-   Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin
-   Đào tạo chuyển giao công nghệ.