Giải pháp hệ thống giao thông thông minh ITS

02/12/2020    1.639    4.65/5 trong 5 lượt 
Giải pháp hệ thống giao thông thông minh ITS
Hệ thống Giao thông Thông minh (lntelligent Transport System - ITS) là việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ với cơ sở hạ tầng giao thông để điều hành và quản lý

Giải pháp camera AI đo tốc độ chụp biển số xe:

Camera giao thông chụp biển số xe nhận dạng khuôn mặt, Hệ thống điểm kiểm tra đốc độ xe ra vào và đi trên đường, tham gia giao thông.

Giải pháp đô thị thông minh ứng dụng IoT và kết nối hiển thị realtime thông tin vị trí, thông tin quan trắc môi trường, quảng cáo, Giao thông thông minhGiải pháp đô thị thông minh ứng dụng IoT và kết nối hiển thị realtime thông tin vị trí, thông tin quan trắc môi trường, quảng cáo


Giải pháp đô thị thông minh ứng dụng IoT và kết nối hiển thị realtime thông tin vị trí, thông tin quan trắc môi trường, quảng cáo


 
TUYỂN DỤNG