NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

NÔNG NGHIỆP THÔNG MINHGiải pháp tổng thể quản lý ứng dựng IoT, Smart Farm sẽ giúp Danh nghiệp tiết kiệm thời gian quản lý, gia tăng công suất, giảm thiểu các chi phí phát sinh.
 Hệ Thống Quan Trắc Môi Trường Không Khí
Giải pháp quan trắc không khí của Công Ty An Hòa Tech là những giải pháp hữu hiệu để giám sát thường xuyên liên tục chất lượng không khí xung quanh khu vực giám sát nhằm.
 Hệ Thống Quan Trắc Môi Trường Nước
Quan trắc về trạng thái các đối tượng nước và các nhân tố tác động tới chúng.
Ứng dụng IoT trong nông nghiệp Công nghệ cao smart farm
Áp dụng IoT trong nông nghiệp giúp nhà nông đạt năng suất cao trong thời gian ngắn. Giúp cây luôn đạt được môi trường lý tưởng để sinh trưởng về phát triển với hệ thống: tưới tiêu, bón phân dựa trên nhu cầu và robot thu hoạch tự động.
TUYỂN DỤNG