CHUYỂN ĐỔI SỐ

CHUYỂN ĐỔI SỐGiải pháp quản lý kho, RFIF quản lý hàng hóa kho, theo dõi hàng hóa chuyên chuyện, tự động, hệ thống luôn readtime, ứng dụng IoT thích hợp phần mềm quản lý warehouse IoT.
Dịch vụ chỉnh lý và số hóa tài liệu
Dịch vụ số hóa tài liệu là việc thể hiện tài liệu dưới dạng file mềm từ bản cứng của tài liệu có sẵn
Số hóa tài liệu lưu trữ cho doanh nghiệp cho các cơ quan và tổ chức
Số hóa tài liệu là chuyển đổi từ tài liệu dạng giấy lưu trữ trong các kho, tủ tài liệu sang tài liệu dạng số lưu trữ trong máy tính, máy chủ hoặc các thiết bị lưu trữ nội dung số.
Hệ thống chuyển đổi số dành cho Doanh nghiệp
Chuyển đổi số doanh nghiệp là xu thế không thể đảo ngược, trong đó dữ liệu sẽ trở thành tài sản lớn nhất của doanh nghiệp
TUYỂN DỤNG