Dự Án & Đối Tác

PHÔI PHỐI VI SINH TS BIO AN HÒA TECH
TSBIO tích hợp lên đến 30 dòng sản phẩm vi sinh và Ezym đặc chế dùng xử lý môi trường nước trong thủy sản, Tôm, Cua, Cá....
Chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản
Chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản hay còn gọi là men vi sinh nuôi trồng thủy sản có khả năng cải thiện môi trường nước, giúp tăng khả năng đề kháng, hấp thụ thức ăn của vật nuôi, từ đó góp phần tăng năng suất và chất lượng sản phẩm
TUYỂN DỤNG