Nông nghiệp công nghệ cao

29/08/2021    1.423    4.65/5 trong 5 lượt 
Nông nghiệp công nghệ cao
Nông nghiệp Công nghệ cao là một khái niệm rộng dùng để chỉ một loạt các công cụ mới (Công nghệ robot, ICT, Dữ liệu lớn, Quan sát Trái đất, v.v.)

Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp Công nghệ cao là một khái niệm rộng dùng để chỉ một loạt các công cụ mới (Công nghệ robot, ICT, Dữ liệu lớn, Quan sát Trái đất, v.v.). Việc sử dụng hiệp đồng các công cụ này cho phép chuyển sang mô hình mới về Nông nghiệp chính xác bền vững (SPF).
Mục tiêu chính của quan hệ đối tác là phát triển các hoạt động chung nhằm thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ cao và mới có thể cải thiện hiệu suất của các phương thức canh tác và quản lý trang trại. Các mục tiêu cụ thể là: áp dụng công nghệ nông nghiệp tiên tiến trong các trang trại quy mô nhỏ và gia đình; các giải pháp mới để phát hiện sớm sâu bệnh hại; cải thiện sức khỏe và phúc lợi của vật nuôi.
Đối tác NUÔI CÔNG NGHỆ CAO S3 đã tập hợp hơn 20 Cơ quan Quản lý Khu vực và Quốc gia với ưu tiên mạnh mẽ liên quan đến đổi mới và áp dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực nông nghiệp. Hoạt động lập bản đồ cho phép sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan khác nhau từ khu vực kinh doanh. Nhiều cụm tham gia trực tiếp vào quan hệ đối tác và một số doanh nghiệp cũng tham gia trực tiếp vào các trường hợp kinh doanh đang phát triển.
Các khu vực làm việc chuyên đề
Các lĩnh vực trọng tâm liên quan đến 4 Chuỗi giá trị (VC):
loài nhện
nghề làm vườn
canh tác được bảo vệ
chăn nuôi
Chúng được phân khúc trong các lĩnh vực công nghệ sau:
MẮT & CHẠM để theo dõi những gì đang xảy ra (Cảm biến địa lý, Cảm biến đất, Cảm biến tán, Cảm biến sản phẩm; Cảm biến trên bo mạch / cảm biến gần),
TÂM để xây dựng dữ liệu và cung cấp hướng dẫn (Thu thập dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Lớp / hình ảnh, DSS),
ARMS THÔNG MINH để thực hiện các hoạt động chính xác và kịp thời (Máy móc, Lập trình / Tự động hóa, Robot),
DỊCH VỤ theo định hướng công nghệ (Cài đặt, Bảo trì, Sửa chữa),
và DỊCH VỤ theo định hướng giáo dục (Đào tạo, Demo trang trại và địa điểm).
hay liên hệ với chúng tôi đã tư vấn giải pháp phù hợp.
Hotline: (028) 22474 666 - 096 323 3838
Lê Văn Dũng
An Hòa Tech
TUYỂN DỤNG