GIAO THÔNG THÔNG MINH

GIAO THÔNG THÔNG MINHGiải pháp tổng thể Hệ thống giao thông thông minh ở KCN, Nhà máy, Khu Đô Thị...được thiết lập để hỗ trợ công tác quản lý, giám sát, kiểm soát, radar đo tốc độ, vận hành...
Biển báo Tốc độ Radar led hiệu quả chất lượng
Radar speed led, biển báo tốc độ bằng radar Evolis là hệ thống giảm tốc độ hiệu quả và dễ thấy nhất trên thị trường.
Giải pháp hệ thống giao thông thông minh ITS
Hệ thống Giao thông Thông minh (lntelligent Transport System - ITS) là việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ với cơ sở hạ tầng giao thông để điều hành và quản lý
TUYỂN DỤNG