Dự án lắp đặt hệ thống giám sát an ninh Khu công nghiệp DEEP C tại Hải Phòng

08/07/2021    515    4.65/5 trong 5 lượt 
Dự án lắp đặt hệ thống giám sát an ninh Khu công nghiệp DEEP C tại Hải Phòng
Dự án lắp đặt hệ thống giám sát an ninh Khu công nghiệp DEEP C là hệ thống các khu công nghiệp và cảng biển do nhà đầu tư Bỉ phát triển và vận hành tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh – khu vực phát triển năng động nhất của miền Bắc Việt Nam.

Dự án lắp đặt hệ thống giám sát an ninh  Khu công nghiệp DEEP C là hệ thống các khu công nghiệp và cảng biển do nhà đầu tư Bỉ phát triển và vận hành tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh – khu vực phát triển năng động nhất của miền Bắc Việt Nam.

là hệ thống các khu công nghiệp và cảng biển do nhà đầu tư Bỉ phát triển và vận hành tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh – khu vực phát triển năng động nhất của miền Bắc Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần KCN HỒNG ĐỨC
Diện tích: hơn 500 ha
Giai đoạn: 2021-2020
websitehttps://deepc.vn
 
An Hòa Tech
An Hòa Tech
TUYỂN DỤNG